Vill du få marknadens smidigaste helhetslösning för trängselskatt?

Lämna ditt telefonnummer nedan, så kontaktar vi dig!

Få full kontroll över trängselskatten 2019 med ABAX

Med elektronisk körjournal från ABAX registreras passerade trängselskattpassager och infrastrukturavgifter automatiskt. Spara tid och få full kontroll över företagets trängselskattavgifter med marknadens smidigaste helhetslösning för trängselskatt.

Med ABAX trängselskattfunktion får medarbetarna automatiskt förslag på trängselskattpassager och infrastrukturavgifter som de passerat under deras bilresor, i deras elektroniska körjournal. Systemet anpassar sig också efter högtrafiktider och flerpassageregeln, för att för att säkerställa korrekta kostnader.

Med vår trängselskattfunktion får du:

  • Ett enkelt och överskådligt system för trängselskatt och infrastrukturavgifter
  • Rapporter för trängselskatt och infrastrukturavgifter för både medarbetare och fordon, som skiljer på tjänsteresor och privatresor
  • Ett system som anpassar sig efter högtrafiktider, flerpassageregeln och avgiftsfria dagar
  • Översikt över vilken trängselskattpassage och infrastrukturstation som passerats
  • Beloppet för varje trängselskattpassage och infrastrukturstation som passerats

Full kontroll

Få full kontroll över trängselskatten när du loggar in i användargränssnittet. Där kan du hämta rapporter för trängselskattpassager och infrastrukturstationer för både medarbetare och bil, samt rapporter som skiljer på tjänsteresor och privatresor. Systemet fungerar på alla biltyper; förmånsbil, servicebil och privatbil.

Spara tid

Du och dina medarbetare behöver inte längre jaga rätt på trängselskattavgifter, eller gissa antal passager vid en specifik betalstation när ni ska leverera nästa körjournal. Med ABAX får du all information registrerad automatiskt!

Extra viktigt för dig med förmånsbil/ tjänstebil

Rapporten som skiljer på tjänsteresor och privatresor är extra viktig för dig med förmånsbil/ tjänstebil, eftersom Skatteverket kräver att trängselskatten för tjänsteresor och privat körning ska redovisas separat. ABAX nya teknologi automatiserar denna processen.

Även du som har servicebil eller privatbil får full översikt över alla kostnader med marknadens smidigaste helhetslösning för trängselskatt.

Trängselskattlösningen är en tilläggstjänst till ABAX Triplog och lägger automatiskt till kostnaden för trängselskatt- och infrastrukturavgiftspassager som passerats, direkt i din körjournal.

Vill du veta mer om lösningen? Lämna ditt telefonnummer, så kontaktar vi dig!