Orolig för hanteringen av trängselskatten?

ABAX har lösningen!

Vill du ha mer information? Lämna ditt telefonnummer, så kontaktar vi dig

Trängselskatt och infrastrukturavgifter 2018

Från och med den 1 januari 2018 kommer trängselskatt för privata passager med förmånsbil inte vara inkluderat i bilförmånsvärdet. De nya förmånsreglerna för trängselskatt ställer krav på dokumentation av infrastrukturavgifter.

Med vår elektroniska körjournal ABAX Triplog har du en enkel lösning på problemet.

  1.  ABAX Triplog registrerar trängselskattpassagerna.
  2.  I appen eller användargränssnittet lägger du till summan, eller trycker på knappen ”Föreslå trängselskatt”.
  3.  Passager och kostnader lagras och kan visas i rapportform, enkelt för ekonomiavdelningen.

Information om trängselskatt och infrastrukturavgifter

Från och med första januari 2018 ändras reglerna gällande förmånsbeskattning av trängselskatt och infrastrukturavgifter. De nya reglerna innebär att trängselskatt och infrastrukturavgifter som uppkommer under privata resor ska betalas av föraren eller förmånsbeskattas om företaget betalar de faktiska kostnaderna. Det ställer nya krav på dokumentation av infrastrukturavgifter. 

Dokumentera under privat- eller tjänstekörning

Förmånstagaren kommer behöva dokumentera och fördela antalet passager som sker i tjänst respektive privat. Det kan göras på flera sätt. Men det lättaste är att införskaffa ABAX Triplog som automatiskt registrerar och fördelar trängselskatten och passagerna under privat- och tjänsteresa.   

Mer ingående information om reglerna och beräkningsexempel kan ni läsa här.