Sponsorskap

SPONSORSKAP

Sponsorskap utgör en viktigt del av våra externa kommunikation- och marknadsaktiviteter. Genom vår sponsring bygger vi relationer med nya och existerande kunder, våra anställda och med samhället i stort. För ABAX är det viktigt att våra sponsorsamarbeten grundar sig på våra värderingar och visioner. Vi sponsrar både lokalt, nationellt och internationellt. 

Är du intresserad av ett sponsorsamarbete med ABAX? Kontakta oss på sponsorship@abax.no