Elektronisk personalliggare i ABAX Worker

Sedan 2016 är man enligt lag tvungen att checka in via personalliggare när man besöker eller utför jobb på byggplatser runt om i Sverige. Vid en kontroll av Skatteverket ska man kunna styrka vilka som är verksamma på platsen.

För att du och ditt företag, enkelt och smidigt, ska kunna följa dessa krav har vi nu lagt till elektronisk personalliggare som en tilläggstjänst i projektverktyget ABAX Worker.

Lösningen är 100% software-baserad och kräver ingen kortläsare eller annan hårdvara. 

 
Hur fungerar det?

1) Automatisk registrering

Om du har aktiverat positionering på din telefon och ABAX Worker-appen är på i bakgrunden, så kommer systemet automatiskt registrera din ankomst till byggplatsen – om adressen först är inlagd när projektet upprättats i ABAX Worker. På samma vis kommer systemet automatiskt registrera att du lämnar byggplatsen.

Om systemet är osäkert på om den automatiskt ska registrera din ankomst/ avresa (till exempel om appen inte var startad då du ankom till byggplatsen, eller om systemet märker att två eller flera byggplatser ligger nära varandra), kommer den automatiska registreringen inte bli gjord. Systemet varnar istället användaren om detta och ber om en manuell registrering.

2) Manuell registrering

När du ankommer, eller lämnar en byggplats registrerar du detta i ABAX Worker-appen på din smartphone. Vid bägge tillfällen får medarbetaren möjlighet till att ställa in/ ändra datum och tid för registrering, samtidigt som systemet registrerar när registreringen faktiskt blev genomförd. Bägge tidspunkter framgår i den elektroniska personalliggaren för att kunna identifiera om registreringen är gjord i realtid, eller om det är en efterregistrering.

Vad gör vi om vi måste registrera arbetare och besökare som inte har ABAX Worker eller är anställda i företaget?

Om någon ska utföra arbete på en byggplats där ditt företag står som ansvarig för att föra en elektronisk personalliggare, kan du lägga till dessa personer manuellt i listan. Alla anställda med tillgång till ABAX Worker kan göra detta. När personen senare lämnar byggplatsen är det bara för en av medarbetarna, som har tillgång till personallistan, att registrera att personen har lämnat. Om samma personer kommer tillbaka senare, så finns informationen sparad så man enkelt kan registrera in personen igen.

 
Rapporter

I appen kan medarbetarna se den elektroniska personalliggaren som gäller för den byggplats som de är registrerade på. Personer på administratörs- eller projektledarnivå i ABAX Worker kan också välja att se personalliggare för alla byggplatser i sin mobil.

För administratörer och projektledare är det också möjligt att filtrera rapporterna på byggplatser och medarbetare, samt datum, när de är inloggade i webb-gränssnittet. Där kan man också exportera de elektroniska personalliggarna till PDF, Excel eller XML.

Köp elektronisk personalliggare

Lämna ditt telefonnummer i fältet nedan eller köp personalliggaren direkt i webbshoppen.