SPONSORSKAP

Sponsorskap utgör en viktigt del av våra externa kommunikation- och marknadsaktiviteter. Genom vår sponsring bygger vi relationer med nya och existerande kunder, våra anställda och med samhället i stort. För ABAX är det viktigt att våra sponsorsamarbeten matchar ABAX värderingar och visioner. Vi sponsrar både lokalt, nationellt och internationellt. ABAX Talents är ett nytt koncept med syfte att främja unga talanger inom sport och kultur.

Sponsorships are an important part of our external communication and marketing activities

Sponsorskap

SPONSORSKAPSponsorskap utgör en viktigt del av våra externa kommunikation- och marknadsaktiviteter. Genom vår sponsring bygger vi relationer...