Projektverktyget ABAX WORKER | Användarhandbok mobil-app

Använder du projektverktyget ABAX Worker på mobilen? I denna användarhandbok hittar du svaren på alla dina frågor!

ABAX Worker brukermanual

LOGGA IN I PROJEKTVERKTYGET

Logga in i projekthanteringsverktyget med användarnamn och lösenord som är skapat i My ABAX. Kom ihåg landsnummer (till exempel +46) före ditt telefonnummer.

MINA ARBETSUPPGIFTER

Före vi dyker djupare in i vad som är möjligt att göra på en uppgift ska vi se lite på hur uppgifter är fördelade i appen. Dina uppgifter kommer att finnas på tre olika ställen. Längst ner i appen kan du se tre val, Mina uppgifter, Utförda och För alla. Här kan du enkelt klicka dig igenom de olika statusarna en uppgift kan ha.

Mina uppgifter är det första du ser efter att du har loggat in. I den här bilden är uppgifterna du har fått skickade till dig listade. Tryck var som helst på en uppgift för att öppna den. Om du håller fingret på uppgiften och drar till en av sidorna kommer blir snabbvalen tillgängliga.

Det finns snabbval för:

  1. Slutför uppgift
  2. Registrera tid
  3. Fyll i dokumentation
  4. Ta bild

UTFÖRDA ARBETSUPPGIFTER 

Utförda uppgifter lägger sig i en egen lista. Även om uppgiften ligger som slutförd är det möjligt att läsa och fylla i dokumentation på uppgiften. Många av de funktioner som är möjliga att göra kommer vi tillbaka till senare.

FÖR ALLA

För alla är uppgifter som ligger tillgängliga för alla medarbetare. Det innebär att du kan tilldela dig själv en sådan uppgift. Detta gör man under menyvalet Ta uppgiften.

När man tar över en uppgift så flyttar den sig till Mina uppgifter. Även om du nu har tagit uppgiften kan andra medarbetare i företaget också ta den så att flera medarbetare kan arbeta med samma uppgift.

ARBETSUPPGIFTER

Som vi förklarade tidigare öppnas appen i fliken Mina uppgifter, här är uppgifterna listade enligt deadline. Uppgifterna med minst återstående tid kommer att ligga överst. Trycker vi på uppgiften öppnas en ny vy.

INFORMATION OCH REGISTRERA TID

FÄLT

BESKRIVNING

Uppgift

Namn på uppgiften

Projekt

Namn på projektet uppgiften hör till

Checka in på arbetsuppgiften 

Tryck på val för att starta/stoppa realtidsregistrering

Rapporterade timmar

Totalt antal timmar registrerade på uppgiften

Utfört

Hur mycket av uppgiften som är slutfört, i procent

Dagar till deadline

Antal dagar till projektets deadline

TIDSREGISTRERING I APPEN

När du klickar på Checka in på arbetsuppgiften får du en fråga om du önskar att checka in på uppgiften. Om du klickar på "Ja", kommer tiden att starta räkna. Denna kommer att fortsätta räkna tid tills du går in på uppgiften igen och trycker för att avsluta tidräkningen.

Så länge du har startat tidsräknaren kommer du under arbetsdagen ha en översikt över hur länge den har räknat. Du kommer att kunna se tiden gå, både i översikten Mina uppgifter och när du är inne på den specifika uppgiften du har registrerat tid på. I bilden här ser du att det hittills har registrerats 0 timmar och 5 minuter.

Klickar vi nu på stoppknappen avslutas tideräkningen och vi flyttas till en ny bild.

På bilden här hämtar appen nu tiden vi har varit incheckade. Appen sätter automatiskt tidpunkt och datum du har checkat in och ut. Genom att klicka på klockslaget på antingen Starttid eller Stopptid får du möjlighet att ändra registreringen helt, om det skulle ha blivit något fel. Det finns även andra valmöjligheter i denna bild.

FÄLT

BESKRIVNING

Startid/Sluttid

Registrerad tid, kan redigeras

Varaktighet

Visar totaltid registrerad för denna registrering

Lunch

Tid spenderad på lunch. Ingen lunch, 30 min, 45 min och 60 min

Lön

Gällande löneart fört den registrerade tiden

Utfört

Hur stor del, i procent, av arbetet som är utfört

Kommentar

Kommentar för tidsregistrering

Spara

Sparar tidsregistreringen

 

ARBETSBESKRIVNING

Om vi går vidare till menyn får vi upp en beskrivning. Beskrivningen är skriven av administratören i systemet och ska visa vad som ska göras, eller upplysa om praktisk information som handlar om arbetsuppgiften.

POSITION

Position hämtar adressinformation från projektet och visar dig i karta var uppgiften ska utföras. Din GPS-position visar din egen position, samt hur långt det är till arbetsplatsen.

Nere till höger i kartan finns en ikon formad som en pil för att öppna din förvalda kartläsare i mobilen. Genom att klicka på den knappen kommer din förvalda kartläsare öppna sig med adress till uppdragsplatsen.

Notera: detta kommer att öppna kartapplikationen utanför ABAX Worker. Applikationen som öppnas har ingen koppling till projektsystemet ABAX Worker.

DOKUMENT OCH CHECKLISTOR

I fliken dokument öppnar det sig en lista med dokument. Det kan vara uppladdade dokument, checklistor eller artiklar från HMS-biblioteket.

För att läsa, se eller fylla i ett dokument är det bara att klicka på det.

Genom att klicka på ikonen med ett i kan man se vem som har lagt in det aktuella dokumentet.

Om vi tittar högst upp i appen har vi tre val:

FÄLT

BESKRIVNING

Bifogade

Dokument som är bifogade till uppgiften

Fyll i

Checklistor som du kan fylla i

Artiklar

Artiklar som är lagda till uppgiften eller projektet at projektledaren eller administratören

Appen kommer automatiskt öppna sig på bifogade dokument.

Trycker vi vidare på Fyll i öppnar det sig en lista över alla dokument du kan fylla i, som är bifogade till uppgiften. I visningen här är det också möjligt att lägga till egna checklistor. Om viv klickar på ikonen med plus-tecknet, överst i högra hörnet, öppnas hela HMS-biblioteket så att du kan hitta det dokument du önskar. Avslutningsvis har du Artiklar som visar alla bifogade artiklar.

RESURSER

Resurser är en översikt över personerna som är involverade i denna uppgift. Här visas vem som är projektledare för hela projektet. Kontaktinformation till kund och en lista över de personer som är tilldelade uppgiften.

Genom att klicka på meddelande-ikonen kommer telefonen öppna din SMS-klient så att du kan skicka ett meddelande. Om du klickar på telefon-ikonen ringer telefonen personen.

FLÖDESKNAPPEN

Flödesknappen är en genväg till en del nyttiga funktioner.

FÄLT

BESKRIVNING

Lägg till ny uppgift

Lägger till ny uppgift på projektet

Registrera tid

Efterregistrering av timmar

Rapportera avvikelser

Rapporterar avvikelser

Lägg till checklista

Lägg till en checklista för arbetsuppgiften

Lägg till bild från bild-biblioteket

Hämta en bild och bifoga den till dokumentet

Ta en bild

Ta en bild och bifoga den till dokumentet

Läs artikel

Läs artikel

 

LÄGG TILL NY ARBETSUPPGIFT

Ger dig möjlighet att lägga till en ny arbetsuppgift på ett projekt.

FÄLT

BESKRIVNING

Uppgiftsnamn

Namn på arbetsuppgiften. Obligatoriskt fält.

Beskrivning

Beskrivning av arbetsuppgiften. Obligatoriskt fält

Tillgänglig

Vem arbetsuppgiften ska vara tillgänglig för

Estimerad tid

Estimering över hur lång tid det tar att genomföra uppgiften

Start

Startdatum för arbetsuppgiften

Deadline

Deadline for arbetsuppgiften

Lägger man upp en uppgift med tillgängligheten För mig hamnar den under Mina uppgifter. Den kommer då inte vara tillgänglig för andra medarbetare med åtkomstnivån Arbetare. Genom att upprätta en uppgift med tillgängligheten För alla lägger den sig i mina uppgifter för den som skapar den, men kommer även vara tillgänglig för medarbetare under fliken För alla.

REGISTRERA ARBETSTIMMAR

Registrera timmar tar dig till samma vy och har samma funktionalitet som vi har satt vid realtidsregistrering. Den enda skillnaden här är att starttid och stopptid är satta till en hel arbetsdag.

RAPPORTERA AVVIKELSER

För att rapportera ett avvikelser väljer man Rapportera avvik, vi har en rad olika fält, några av dessa är obligatoriska.

FÄLT

BESKRIVNING

Datum och tid för saken

Datum och tid för saken. Som standard hämtar systemet nuvarande tidpunkt och datum.

Kategori

Avvikelsens kategori. Kategori måste väljas.

Allvarlighetsgrad

Allvarligheten för avvikelsen. Valet här påverkar deadline för att lösa saken.  Ju högre allvarlighet, desto kortare deadline.

Involverade personer

Tillåter specificering av personer som blir påverkade av avvikelsen.

Beskrivning

Beskrivning av vad som hände. Detta fält är obligatoriskt.

Adress, postnummer och ort

Adressen för platsen där avvikelsen inträffade

Tillfällig lösning implementerad

Beskrivning av vad som hände. Detta fält är obligatoriskt.

Föreslagen lösning

Beskrivning av lösning, föreslagen av sändaren.

Uppladdade filer

Möjlighet för att ladda upp filer som är knutna till avvikelsen.

När en avvikelse är upprättad får den status väntar på validering. Avvikelsen är då tilldelat en av de ansvariga för avvikelser i företaget.

När avvikelsen har status Väntar på validering har ansvarig möjlighet till att ändra eller lägga till information till saken. Det är också möjligt att lägga till flera bilder och filer. Notera att alla genomförda ändringar blir registrerade.

Saken ligger nu på den ansvarige för detta. Om den ansvarige efterfrågar mer information på den aktuella avvikelsen kommer det dyka upp under Mina uppgifter.

LÄGG TILL CHECKLISTA

Genväg till Hälsa, miljö och säkerhet (HMS)- och Kvalitetssäkring (KS)-biblioteket som vi har kikat på under avsnittet ”Dokument”.

LÄGG TILL ELLER TA BILD

Lägg till en bild till den aktuella arbetsuppgiften. Genom att välja Lägg till bild från bildbiblioteket öppnas bildbiblioteket på mobilen och du kan välja vilken eller vilka bilder som ska laddas upp på arbetsuppgiften. Genom att välja Ta bild öppnas mobilens kamerafunktion och du kan ta en bild direkt med din telefon och ladda upp den till arbetsuppgiften. Efter att bilden är uppladdad till arbetsuppgiften kommer den omedelbart vara tillgänglig för alla medarbetare på uppgiften, samt administratören.

LÄS ARTIKEL

Öppnar bifogade artiklar på arbetsuppgiften.

REGISTRERA ARBETSTIMMAR

Under mina timmar i sidomenyn får du en översikt över vilka dagar, och hur många timmar du har registrerat den arbetsveckan. Det är möjligt att klicka på < och > högst upp i appen för att gå en vecka fram eller tillbaka i tiden.

Man kan också klicka på dagen för att registrera ytterligare timmar i efterhand.

MÅNADSSTATISTIK

I samma vy har vi också månadsstatistik. Här ser vi att arbetsdagar visar hur många möjliga dagar det har varit att registrera tid på i gällande månad. Dagar med registrerad tid visar antal dagar med tid registrerade denna månad. Arbetsdagar utan registrerad tid visar antalet dagar där det saknas tidsregistrering. Denna är också möjlig att klicka på. Då kommer du till följande översikt.

På bilden ser vi en vy över de dagar där det saknas registrering. Här är det bara att klicka på den dag du önskar att registrera in tid på. Se avsnittet ”Tidregisterering” för en beskrivning på hur detta görs.

Under månadsstatistik finns också en översikt över det totala antalet timmar som är registrerade denna månad. Efter detta finns en översikt över vilka olika lönearter som timmarna är registrerade på.

AVVIKELSER

Från menyn finns ett val som heter avvik. Som vi ser av bilden har du översikt över de avvikelser som användare har skickat in. Du kan se vilken status de har och det är möjligt att klicka på en avvikelse för att se vad som är gjort. Från detta fönster är det också möjligt att rapportera in en ny avvikelse. Hur detta fungerar är beskrivet här.

HMS- OCH KS-BIBLIOTEK

Menyvalet bibliotek tar dig till det kompletta Hälsa, miljö och säkerhet (HMS)- och Kvalitetssäkring (KS)-biblioteket. Här kan det läsas och sökas på alla artiklar och checklistor i projektappen.

MIN PROFIL

Min profil är din egen profil i ABAX Worker. Du har själv möjligheten till att redigera innehållet och informationen här är tillgänglig för projektledare och administratörer på webben. Projektledare och administratör har även möjligheten till att ändra eller lägga till information på din profil. Som vi ser i menyn nederst finns det tre val i Min profilMin information, Min adress och Min familj. Min information innehåller information så som födelsedatum, telefonnummer och e-post. Min adress innehåller adressinformation och Min familj innehåller information om närmsta släktingar.

MATERIAL

För att lägga till material på arbetsuppgiften finns det två olika sätt att göra detta på. Använd antingen menyn nere i det högra hörnet och klicka på mer och välj material eller klicka på den blå plussknappen och välj Lägg till material.

Genom att klicka på den blå plussknappen kommer du direkt till val för att lägga till nytt material. Välj material som ska läggas till, skriv därefter in mängd. När mängden är tillagd kommer du tillbaka till översiktsbilden över allt förbrukat material på uppgiften.

Under valet Mer och Material kommer du direkt till översikten över totalt förbrukat arbetsmaterial på uppgiften. Klicka på plussknappen för att lägga till nytt förbruk. Se avsnittet ovan för en översikt över hur man gör detta.

När det ska läggas till nytt material är det högst upp ett sökfält som kan användas för att söka upp existerande material. Om det material som ska läggas till inte existerar; välj Ny, namnge materialet som ska läggas till och välj vilken typ av enhet det ska mätas i. Klicka på Spara. Du kommer nu till ett fönster där du kan lägga till en mängd av enheten. Klicka på Spara igen när du är färdig. 

SKICKA FEEDBACK

Vill du berätta något för oss? Skriv en kommentar! Här får du varken hjälp eller kanske inte svar – men vi får feedback från dig!

Skulle du önska att komma i kontakt med oss kan du istället använda dig av vårt frågeformulär nedan, så hör vi av oss till dig inom kort.

Kontakta oss

Vänligen fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig inom 24 timmar. Välj vilket typ av ärende du har så att det hanteras korrekt.