Behöver du hjälp med milersättning och bilersättning? 

Lämna ditt telefonnummer, så kontaktar vi dig!

Milersättning och bilersättning för tjänstebil/ förmånsbil och egen bil i tjänsten

Aktuella ersättningar för användning av tjänstebil/förmånsbil och privatbil i tjänsten.

 
Milersättning och bilersättning för tjänstebil/förmånsbil och privatbil

När du reser med bil i tjänsten och betalar drivmedlet på egen hand kan arbetsgivaren betala skattefri bilersättning enligt följande:

  • 18:50 kr per mil för egen bil (oavsett drivmedel)
  • 6:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på diesel
  • 9:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på annat drivmedel (t.ex. bensin eller etanol).

Om du inte har fått ersättning för tjänsteresan från arbetsgivaren får du dra av:

  • 18:50 kr per mil för egen bil
  • 6:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på diesel
  • 9:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på annat drivmedel (t.ex. bensin eller etanol)

Den som har ladd-hybridbil med dieselmotor som förmånsbil, kan få 9,50 kronor per tjänstemil skattefritt av arbetsgivaren – inte 6,50 kr som normalt gäller för dieselbilar.

Ersättning för trängselskatt och broavgifter är inte längre inkluderade i bilens förmånsvärde. Men åker du privatbil i tjänsten har du rätt att få ersättning för bro- och vägavgifter. 

Här kan du läsa mer om ersättningar och traktamenten från Skatteverket.

 
Bilförmånsberäkning

14 106 kr (0,317 x prisbasbeloppet 44 500 kr)
+
nybilspriset x 75% av statslåneräntan (0,50 %)
+
9% av nybilspriset upp t.o.m 7,5 prisbasbelopp
+
20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 179 200 kr för inkomstår 2017.

Här kan du kolla bilförmånen för din bil.

Jag önskar rådgivning om milersättning och bilersättning

Lämna ditt telefonnummer, så hjälper vi dig!