Ladda ner gratis skatteguide

Skatteregler för firmabil, tjänstebil och servicebil

För att kunna garantera våra kunder att vår elektroniska körjournal alltid är anpassad efter de senaste skattereglerna har vi på ABAX flera skatteexperter. Skatteexperterna ser inte bara till att hårdvaran och gränssnittet är uppdaterat enligt rådande lagar – de kan också hjälpa dig att få koll på Skatteverkets regler och krav.

Här kan du också räkna på hur stor skattesmäll du riskerar att få om du inte har fullständiga körjournaler.

Skattereglerna i kortversion

Om du kör din företagsbil privat ”i mer än ringa omfattning”, det vill säga mer än 10 tillfällen eller 100 mil per år, måste du betala ett förmånsvärde för bilen. Och högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att bara möjligheten att disponera arbetsgivarens bil innebär att man kan anta att bilen också används privat. Det är därför upp till den anställde att bevisa motsatsen, och det enklaste sättet att göra detta är att använda en noggrant förd körjournal.

Vill du veta mer? Ring någon av våra skatteexperter på 021 - 448 44 44.

Referens: Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst, kapitel 18.

Lästips om skatteregler för firmabilar

Här läser du mer om Skatteverkets regler för bilförmån.

"Jag åker till olika kunder direkt från hemmet i min företagsbil, vad gäller?" Här läser du mer om resor mellan bostad och arbetsplats/er och vikten av att veta vilket tjänsteställe man har.

"Jag har tjänstebil, måste jag föra körjournal? Fritt bränsle eller inte?" Här kan du läsa om kraven på körjournal om du har tjänstebil.

"Hur gör jag en körjournal så att den är okej vid en granskning av Skatteverket?" Här kan du läsa mer om vad en körjournal skall innehålla för att hålla vid en granskning.

Så stor kan skattesmällen bli med felaktig körjournal

Slarv med de handskrivna körjournalerna kan stå er dyrt. Här ser du hur mycket straffskatt företag och anställd kan råka ut för om Skatteverket kommer på revision. För att undvika detta rekommenderas alla med förmånsbil, tjänstebil och servicebil att ha en digital körjournal. Då registreras bilresorna automatiskt och du har en trygg digital sammanställning att ta fram vid en skatterevision.

Hör elektrikern berätta om vinsterna med elektronisk körjournal

Jag önskar rådgivning om skatteregler och elektronisk körjournal!

Fyll i ditt telefonnummer nedan så tar vi kontakt med dig inom kort.

UNDVIK SKATTESMÄLL MED MARKNADSLEDANDE KÖRJOURNAL

ABAX Triplog gör bilarna skattesäkra, minskar drivmedelsförbrukningen och gör företag mer lönsamma!

Läs mer