Ändrade kontraktsvillkor

Från den 3 april 2017 har ABAX uppdaterade kontraktsvillkor för alla nya kunder, samt från den 5 juni för samtliga befintliga kunder.

Nedan kan du läsa om de största förändringarna och vad de innebär för dig som kund.

  • De tidigare Generella Villkoren är nu uppdelade på Generella Villkor och på Produktvillkor, vilken är uppdelad i tre produktgrupper. Detta för att du som kund enkelt ska kunna hitta det du söker efter gällande produktspecifika villkor.
  • Under punkt 2.2 har vi uppdaterat till att ABAX skriftligen kan ändra de Generella Villkoren och Produktvillkoren med en (1) månads varsel.
  • Under punkt 5.1 har vi uppdaterat till att indexregleringen sker i enlighet med de förändringar som sker med Producentprisindex (PPI).
  • Under punkt 7.5 har vi uppdaterat till att i de fall en skada inte täcks av ABAX ansvarsförsäkring är ABAX ansvar begränsat till 50 000 kr.
  • Under punkt 8.5 och 8.6 har vi förtydligat att anonymiserad data, som kan genereras vid användandet av våra produkter och tjänster, tillhör ABAX.
  • Under punkt 9.1 har vi uppdaterat till att uppsägning ska ske skriftligen minst tre (3) månader innan abonnemangets slutdatum. 

Under punkt 13 finns ett förtydligande när Konsumentköplagen äger företräde.

Klicka här för att läsa det nya kontraktsvillkoret.

Att ha tydliga och korrekta kontraktsvillkor och är lika viktigt för oss som företag som för dig som kund och innebär en trygghet för samtliga parter. Skulle du ha några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår 24/7 kundservice på 021 - 448 44 44 eller kundcenter@abax.no.