Köp och leveransvillkor för ABAX produkter och tjänster

Dessa villkoren gäller från och med den den 3 april 2017 för alla nya kunder, samt från den 5 juni 2017 för samtliga befintliga kunder. 

Om du är konsument och vill frånträda avtalet inom 14 dagar från köpdagen kan du också ladda ner ångerblanketten.