ABAX biträdesavtal

Biträdesavtal enl personuppgiftslagen (PuL) mellan personuppgiftsansvarig (PuA) och personuppgiftsbiträde (PuB).