ABAX Worker

ABAX Worker är ett digitalt projektledningsverktyg som effektiviserar projekthanteringen i ditt företag och ger byggbranschen enklare arbetsdagar. Vi hjälper dig att få digital och korrekt hantering av checklistor, personalliggare och tidsrapporter direkt i den mobila appen - lekande lätt!

Med Standard-paketet kan du skapa byggprojekt och kunder, lägga till och delegera arbetsuppgifter. Du kan också lägga till dokumentation kopplat till hälsa, miljö- och säkerhet (HMS) och kvalitetssäkring (KS). Som ett resultat får du full projektöversikt så att du alltid kan värdera om dina byggprojekt går enligt planen – och att nödvändiga dokument, checklistor, avvikelser och tidsrapporter är på plats. Läs mer

389:00 kr/månad exklusive moms
Projektledning
HMS-översikt
Avvikelsehantering
Tidsregistrering
Elektronisk personalliggare

ABAX Worker ger dig och ditt företag full kontroll över byggprojekten. I ABAX Worker är det möjligt att skapa projekt och kunder, lägga till och tilldela arbetsordrar. Du kan också lägga till dokumentation om hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och kvalitetssäkring (KS). Som resultat ger ABAX Worker dig effektiv projekthantering och full översikt, så att du hela tiden kan se att byggprojekten är i fas – och att nödvändig dokumentation är på plats. Som projektledare har du tillgång till data i nutid och kan enkelt se till att nödvändiga åtgärder utförs omedelbart, samtidigt som du säkerställer att medarbetarna alltid har uppdaterad information.

PROJEKTLEDNING MED ABAX WORKER:

• Delegering av arbetsordrar anpassade till hantverkare på fältet
• Alltid full kontroll på alla byggprojekt
• Alltid uppdaterad information - direkt i fickan

I ABAX Worker kan du alltid lägga till nödvändig dokumentation kring hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och kvalitetssäkring (KS) för byggprojekt och arbetsuppgifter, eller varför inte i ett eget arkiv för ditt företag i samband med interna aktiviteter?

Med ABAX Worker-appen i mobilen har alla medarbetare tillgång till företagets HMS- och KS-bibliotek, där de kan koppla informationen om arbetsmiljön till pågående arbetsuppgifter.

ABAX Worker kommer med ett färdigt urval av checklistor för olika branscher, samt en standarduppsättning för hälsa, miljö och säkerhet. Företaget kan på egen hand lägga till och ändra HMS-dokument och arbetsrutiner fortlöpande för att säkerställa god och förnuftig användning av företagets HMS-rutiner. Äntligen blir det enklare att få på plats trygga säkerhetsrutiner, överenskommelser och kvalitet – både internt och i byggprojektet.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET (HMS) ÖVERSIKT MED ABAX WORKER

• Komplett översikt av hälsa, miljö och säkerhet med en HMS-pärm för varje projekt
• Alltid uppdaterad HMS-handbok, direkt i fickan
• Enkel sökfunktion – hitta snabbt det du behöver
• Lätt att skapa nya HMS-dokument, eller redigera existerande, som passar för ditt företag

Ibland sker oväntade saker på arbetsplatsen. ABAX Workers avvikelsehantering gör det möjligt för ditt företag att kontinuerligt förbättra utförandet, så att åtgärder och permanenta förbättringar kan införas. Uppföljning av det dagliga arbetet knutet till hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och kvalitetssäkring (KS) är lika enkelt som att skicka ett SMS, där alla anställda kan registrera och dokumentera avvikelser.

AVVIKELSEHANTERING MED ABAX WORKER:

• Registrera avvikelser – ta bild och skicka från telefonen
• Dokumentera i nutid – glöm inte bort detaljer
• Enkelt och översiktligt arbetsflöde – reducera risker
• Anpassat till hantverkare ute på fältet – få steg och knapptryck

Korrekt tidsrapportering är viktigt för alla företag. I ABAX Worker har vi fokuserat på att det ska vara enkelt att göra rätt. Oavsett antal arbetsuppgifter under en dag, kan du genom några få knapptryck registrera arbetstid, löneart, raster och lägga till en kommentar i appen. Både som arbetstagare och arbetsgivare får du full översikt med hjälp av olika rapporter – samtidigt som vi blockerar överlappande registreringar och visar dagar där rapportering saknas, så att det enkelt kan läggas till i efterhand.

TIDSREGISTRERING MED ABAX WORKER:

• Effektiv och korrekt tidsregistrering - snabbt och enkelt
• Alltid i fickan - tidsregistrering på mobilen
• Lägg till dina egna lönearter
• Undvik gnäll från chefen om att arbetstimmarna inte är registrerad

Sedan 2016 är man enligt lag tvungen att checka in via personalliggare när man besöker eller utför jobb på byggplatser runt om i Sverige. Vid en kontroll av Skatteverket ska man kunna styrka vilka som är verksamma på platsen med en elektronisk personalliggare. För att du och ditt företag, enkelt och smidigt, ska kunna följa dessa krav har vi nu lagt till elektronisk personalliggare som en tilläggstjänst i ABAX Worker.

Lösningen är 100% software-baserad och kräver ingen kortläsare eller annan hårdvara.

Läs mer om lösningen här!

ABAX Solutions Advisor

Svara på några enkla frågor för att hitta rätt lösning för ditt företag

Kom igång