Projektverktyg och personalliggare

ABAX Worker är ett projekthanteringsverktyg som smidigt bidrar till att effektivisera informationsflödet i ditt företag och ge hantverkaren en enklare vardag. Vi hjälper dig att säkra digital och korrekt hantering av dokumentation och tidslistor. Få jobbet gjort med ABAX Worker.

Med digitalt projektverkyg från ABAX får du:

 • Full kontroll över dina projekt i realtid
 • Effektiv, digital och korrekt hantering av dokumentation och tidsregistrering
 • Översikt och rapporter för tidsregistrering, inskickade checklistor och bilddokumentation, status på uppgifter samt utförda uppgifter
 • Marknadens enklaste elektroniska personalliggare - helt automatiskt via mobilen

Paket anpassade för dina behov

Project Management

 • Skapa och planera projekt
 • Personallista

Full Project Overview

 • Skapa och planera projekt
 • Tidregistering
 • Exportera tidlista
 • Personallista
 • Ställ in normala arbetstider

Time Sheet

 • Tidregistering
 • Exportera tidlista
 • Personallista
 • Ställ in normala arbetstider
Elektronisk personalliggare
HMS-översikt
Avvikelsehantering
Projektledning
Tidregistrering

ABAX Worker gör byggplatsöversikten elektronisk och fri från papper, utan behov för kostsamma kortläsare eller jobbiga XML-scheman. Med hjälp av mobiltelefonens inbyggda teknologi registrerar appen automatiskt vem som är och vilka som har varit på byggarbetsplatsen – så att du alltid har full kontroll. Komplett personalliggare som följer myndigheternas krav på datakvalitet är tillgänglig på webben och i appen.

Med elektronisk personalliggare i ABAX Worker är det också möjligt att manuellt registrera externa resurser så att all personal blir registrerad, när man är ansvarig för att ha personalliggare på en byggarbetsplats. 

Läs mer om vår lösning här!

I ABAX Worker kan du alltid lägga till nödvändig dokumentation kring hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och kvalitetssäkring (KS) för byggprojekt och arbetsuppgifter, eller varför inte i ett eget arkiv för ditt företag i samband med interna aktiviteter?

Med ABAX Worker-appen i mobilen har alla medarbetare tillgång till företagets HMS- och KS-bibliotek, där de kan koppla informationen om arbetsmiljön på byggarbetsplatsen till pågående arbetsuppgifter.

ABAX Worker kommer med ett färdigt urval av checklistor för olika branscher, samt en standarduppsättning för hälsa, miljö och säkerhet. Företaget kan på egen hand lägga till och ändra HMS-dokument och arbetsrutiner fortlöpande för att säkerställa god och förnuftig användning av företagets HMS-rutiner. Äntligen blir det enklare att få på plats trygga säkerhetsrutiner, överenskommelser och kvalitet – både internt och i byggprojektet.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET (HMS) ÖVERSIKT MED ABAX WORKER

• Komplett översikt av hälsa, miljö och säkerhet med en HMS-pärm för varje projekt
• Alltid uppdaterad HMS-handbok, direkt i fickan
• Enkel sökfunktion – hitta snabbt det du behöver
• Lätt att skapa nya HMS-dokument, eller redigera existerande, som passar för ditt företag

Ibland sker oväntade saker på byggarbetsplatsen. ABAX Workers avvikelsehantering gör det möjligt för ditt företag att kontinuerligt förbättra utförandet, så att åtgärder och permanenta förbättringar kan införas. Uppföljning av det dagliga arbetet knutet till hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och kvalitetssäkring (KS) är lika enkelt som att skicka ett SMS, där alla anställda kan registrera och dokumentera avvikelser.

AVVIKELSEHANTERING MED ABAX WORKER:

• Registrera avvikelser – ta bild och skicka från telefonen
• Dokumentera i nutid – glöm inte bort detaljer
• Enkelt och översiktligt arbetsflöde – reducera risker
• Anpassat till hantverkare ute på fältet – få steg och knapptryck

ABAX Worker ger dig och ditt företag full kontroll över byggprojekten och byggarbetsplatsen. I ABAX Worker är det möjligt att skapa projekt och kunder, lägga till och tilldela arbetsordrar. Du kan också lägga till dokumentation om hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och kvalitetssäkring (KS). Som resultat ger ABAX Worker dig effektiv projekthantering och full översikt, så att du hela tiden kan se att byggprojekten är i fas – och att nödvändig dokumentation är på plats. Som projektledare har du tillgång till data i nutid och kan enkelt se till att nödvändiga åtgärder utförs omedelbart, samtidigt som du säkerställer att medarbetarna alltid har uppdaterad information.

PROJEKTLEDNING MED ABAX WORKER:

• Delegering av arbetsordrar anpassade till hantverkare på fältet
• Alltid full kontroll på alla byggprojekt
• Alltid uppdaterad information - direkt i fickan

Upptäck hur mycket du kan spara

Kalkylatorn är baserad på 15 minuters besparing per dag och anställd utifrån rapportering och tidsregistrering. Uträkningen utgår från 220 arbetsdagar per år. Så här har vi räknat


Mer fakturerbar tid per år

kr/ år

0

Korrekt tidrapportering är viktigt för alla företag. I ABAX Worker har vi fokuserat på att det ska vara enkelt att göra rätt. Oavsett antal arbetsuppgifter under en dag, kan du genom några få knapptryck registrera arbetstid, löneart, raster och lägga till en kommentar i appen. Både som arbetstagare och arbetsgivare får du full översikt med hjälp av olika rapporter – samtidigt som vi blockerar överlappande registreringar och visar dagar där rapportering saknas, så att det enkelt kan läggas till i efterhand.

TIDREGISTRERING MED ABAX WORKER:

• Effektiv och korrekt tidregistrering - snabbt och enkelt
• Alltid i fickan - tidregistrering på mobilen
• Lägg till dina egna lönearter
• Undvik gnäll från chefen om att arbetstimmarna inte är registrerad

Elektronisk körjournal och spårsändare med utrustningskontroll

Svara på några enkla frågor och hitta rätt lösning för dig eller ditt företag

Hitta din ABAX-lösning