Det utökade kravet på personalliggare – blottar ignoransen för den digitala utvecklingen

-
Regler och myndighetskrav måste följa med i den digitala utvecklingen. Manuella lösningar för kontroll bäddar för fel och misstag, skäl tid från verksamheten och ökar företagens kostnader.

Det utökade kravet på personalliggare som träder i kraft 1 juli är menat att slå mot svartarbete och förbättra konkurrensen för företag som gör rätt för sig. Det ska helt enkelt bli svårare att fuska. Men det utökade kravet riskerar istället att slå mot dem som redan gör rätt för sig. Som Suzanne Parenius beskriver i TV4:s nyhetsinslag om de utökade kraven - känns det som en förlegad klappjakt på företagare.

Vad företagare erbjuds av Skatteverket är en bok man skriver in sig i och som bäddar för misstag och risk för ekonomiska påföljder, om man skriva det minsta fel. De skötsamma företagarna exponeras alltså för ekonomiska risker man inte gjorde tidigare, dessutom tar den dagliga ifyllnaden tid och kostar verksamheten pengar.

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna snabbare än regeringen agerar. Den digitala utvecklingen har redan fått till följd att kontanterna börjar försvinna från samhället. Och utan kontanter kan företagare inte betala ut oredovisade löner. Vilket innebär att kraven troligtvis har liten effekt och att effekten dessutom minskar med fortsatt digital utveckling.

Digitaliseringen har också möjliggjort smidiga digitala lösningar som regeringen åtminstone borde kravställa eller subventionera åt företagen. Digitala personalliggare är redan ett krav i byggbranschen - något byggbranschen själva tog fram på grund av alla fördelar. Att komma med en manuell bok som stressade anställda glömmer att fylla i eller fyller i på fel sätt, är inte en utveckling i rätt riktning.

Den uppkopplade arbetsplatsen gäller idag alla branscher. Digitaliseringen har fört in digitala hjälpmedel i de allra flesta arbeten. Och på ABAX har vi länge underlättat arbetsdagen för alla våra kunder genom att erbjuda digitala lösningar som förenklar och automatiserar det dagliga arbetet.

Intern kommunikation, arbetsscheman, uppdragsbeskrivningar och tidregistrering sker för de allra flesta företag digitalt redan idag. De manuella momenten är tidsödande i jämförelse med de digitala alternativen. Det är förvånande att regeringen inte kommer med åtgärder som ligger i fas med den digitala utvecklingen. Digitaliseringen är till godo, inte till ondo. Var då god och utnyttja den.

 

Mathias Eliasson
Country Manager, ABAX Sweden AB