ABAX tillstramar satsningen – Säljer verksamheten i Afrika och Mellanöstern

-
ABAX AS (ABAX), Nordens största leverantör av elektronisk körjournal, tillstramar kärnverksamheten och säljer Afrika- och Mellanösternsatsningen till Electronic Tracking System AS (ETS Norge). ABAX centrerar därmed strategin om att bli en ledande aktör i Europa innanför elektronisk körjournal med tillhörande tjänster.

– ABAX samhällsuppdrag innefattar att vara en problemlösare för att med bil i arbetet.  Sällskapet har haft en äventyrlig tillväxt i Norden de senaste åren och har lagt en ny offensiv och tydlig verksamhetsstrategi för den europeiska marknaden. Vi ser stora möjligheter för vår teknologi och lösningar i Afrika och Mellanöstern, men satsningen ligger utanför vår kärnverksamhet. Utlandsverksamheten har funnit bra ägare i ETS, som både har rätt kompetens och resurser för att få ut maximal potential i den lokala marknaden. Samtidigt frigör ABAX resurser för att snabbare nå målsättningen om att bli ledande i Europa inom elektronisk körjournal, berättar Petter Quinsgaard, koncernchef i ABAX.

Electronic Tracking Systems övertar ABAXs distribueringsavtal i Afrika och Mellanöstern, inklusive lösningar för realtids GPS/GSM spårning för företag, organisationer och myndigheter. Tullen i Jordanien och skatteverket i Tanzania är exempel på våra slutkunder. ETS har samtidigt meddelat nya marknadsmöjligheter för teknologin vid drift av nationalparker, där det nya flaggskeppet ETS Parks lanseras under den panafrikanska FN-konferensen om nationalparker i Tanzania den 15:e oktober.

– Vi ser stora möjligheter i Afrika och Mellanöstern, där ABAX-systemet genom de senaste tio åren byggt upp en stark marknadsposition i en snabbväxande marknad. Vi satsar offensivt och kommer framöver att stärka marknadspositionen genom ny nätmolnstjänst, samtidigt som vårt nya flaggskepp ETS Parks kommer revolutionera administrationen för de viktiga nationalparkerna, samt ge ökad trygghet för allmänheten, berättar Vd:n Petter Sigveland i ETS.

ETS har vidare ingått avtal med ABAX knutet till exklusiva leveranser av ABAX:s teknologi och produkter i Afrika och Mellanöstern. Båda parter har avtalat att hålla ytterligare information om avtalet, inklusive transaktionsvärdet, konfidentiellt.