Service- och underhåll

Att öka produktiviteten och minska driftskostnaderna är en utmaning för service- och underhållsbranschen. Med ABAX kan du planera din arbetsdag...

Hantverkare- och entreprenörer

Att hålla koll på bilresorna och dokumentera dem enligt Skatteverkets regler är extremt viktigt, men tidskrävande och svårt att hinna med...

Uthyrning

Uthyrning av fordon, verktyg och maskiner ska vara lönsamt. Men risken finns att kunden använder utrustningen på fel sätt. Som ett resultat...

Bygg- och anläggning

I bygg- och anläggningsbranschen är det viktigt att ha full kontroll på byggprojekten, bilkostnader och dyra verktyg. Med digital projekthantering,...

Tjänstemän- och förmånsbilar

Att hålla koll på alla tjänsteresor man gjort är en utmaning. Att sedan hålla koll på att du faktiskt får korrekt milersättning är tidskrävande....

Offentlig sektor

Att erbjuda effektiv service är nyckeln för kommunala- och offentliga verksamheter. Vår elektroniska körjournal hjälper er att hålla budgeten,...

Transport- och logistik

Effektivitet, att leverera på avtalad tidspunkt och att kunna erbjuda kundservice i världklass är nyckeln för alla transport- och logistikföretag....