Vad är en förmånsbil?

Vet du vilken bil som räknas som en förmånsbil? Hur många förmånsbilar det finns i Sverige? Eller vilka förmånsbilar som är vanligast? Här...