9 av 10 byggarbetsplatser bryter mot säkerhetsföreskrifter

-
En ny rapport från Byggnads visar att nio av tio byggarbetsplatser brister i skyddet mot vibrationsskador. Hur är det på din byggarbetsplats?

Det var i samband med Arbetsmiljöveckan, då fackförbundet Byggnads genomförde besök på 1200 svenska byggarbetsplatser, som de alarmerande siffrorna uppdagades. Nio av tio av de besökta byggarbetsplatserna visade sig sakna skydd mot vibrationsskador. Det skriver Byggnads på sin hemsida.

Flera skadas varje år

Varje år drabbas ca 100 personer av vibrationsskador. Skadorna kan leda till bestående men som innebär att man tappar förmågan att känna skillnad på varmt och kallt eller att man helt tappar känseln i underarmarna.

- Hundra byggnadsarbetare per år ska inte behöva sluta i branschen och vara skadade för livet. Här måste det bli ändring, säger Byggnads ordförande, Johan Lindholm.

Känner du igen dig? Brister informationen och skyddsutrustningen även på din byggarbetsplats?

Det ska vara enkelt att göra rätt

Att följa säkerhetsföreskrifterna är viktigt för att skydda de anställda mot skador på arbetsplatsen. I projekthanteringsverktyget ABAX Worker finns möjlighet att lägga till nödvändig dokumentation kring hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och kvalitetssäkring (KS) för byggprojekt och arbetsuppgifter. På det viset blir det lättare att göra rätt och skydda din personal mot skador.

Är du intresserad av att veta mer om projekthanteringsverktyget ABAX Worker kan du läsa mer om det här.