Spara flera timmar i veckan med byggbranschens digitala projektverktyg

-
Hag Bygg og Bad är ett norskt-svenskt byggföretag som tröttnade på den omständliga administrationen av sina byggprojekt. Projektverktyget ABAX Worker samlar alla viktiga arbetsprocesser, tidrapporter och dokument digitalt i en app.

-  Med projekthanteringsverktyget ABAX Worker har vi sparat flera timmar med administration, som till exempel telefonsamtal och frågor fram och tillbaka från hantverkarna ute på fältet. Tidigare tog det flera timmar i veckan att notera ändringar, svara på hantverkarnas frågor om byggtekniska utmaningar, diskutera ritningar och arbetsprocessen via telefon. Nu har vi fått en helt ny arbetsvardag på kontoret och ute på byggplatsen, tack vare att all information finns samlat digitalt, säger Mikael Husberg på Hag Bygg og Bad. 

Som projektledare har Mikael Husberg översikt över alla byggprojekten i sin dator, medan medarbetarna har en app på telefonen där de har alla byggritningar, checklistor, tidsrapporter och arbetsuppgifter samlade.

Bättre för företaget och kunderna

Istället för att sitta i flera telefonsamtal per dag som tidigare, arbetar byggföretaget mer effektivt och kan fokusera på de praktiska arbetsuppgifterna som får projekten att bli klara i god tid och därmed öka lönsamheten och kundservicen.

-       Av erfarenhet kan jag se att de muntliga beskeden ofta skapat onödiga missförstånd. Då förlorar vi tid och pengar. Nu när alla planer och processer istället finns i appen är det mycket enklare för alla att göra jobbet rätt och mer effektivt. Det resulterar givetvis i nöjdare kunder och ökad lönsamhet, förklarar Mikael Husberg.

Flexibelt och användarvänligt projektsystem

Innan byggföretaget valde ABAX testade de tre andra projektsystem på marknaden, men konkurrenterna höll inte måttet. - Deras system var inte flexibla och alldeles för komplicerade. ABAX Worker är lika enkelt att använda som en Iphone och gör arbetsdagarna enklare för oss alla, avslutar Mikael Hagberg på Hag Bygg og Bad.