Byggbranschen och digitaliseringen

-
Två rapporter beskriver en bransch som ligger efter i den digitala utvecklingen, men de kommande åren förväntas investeringarna ta fart och den digitala utvecklingen accelerera. Effektiviseringar och besparingar lockar.

Byggbranschen ligger efter

Rapporten Byggbranschen och digitaliseringen från Svensk Byggtjänst beskriver att det finns mycket att utveckla inom en digitalt omogen bransch. Undersökningen beskriver en bild av låg digital utvecklingsgrad i en stor del av dagens byggsektor. Men enligt de tillfrågade kommer stora satsningar att göras de kommande åren, då företagen ser flera fördelar som bättre service mot kunden och stora besparingar.

Orsakar låg produktivitet och höga kostnader

Vinnovas rapport Bygg 4.0 - Så kan digitaliseringen sänka kostnaderna och öka kvaliteten i byggbranschen, gjord på uppdrag av regeringen, menar också att byggbranschen har halkat efter i den digitala utvecklingen - vilket orsakar en låg produktivitet och höga kostnader jämfört med andra branscher som t.ex. tillverkande industri av bil och flyg. En av orsakerna beskrivs vara att branschen inte har tagit till sig ny teknologi för att effektivisera sina processer.

Digitala verktyg

Digitala verktyg på byggarbetsplatsen beskrivs som en pusselbit för att effektivisera och öka produktiviteten. Digitala projektverktyg ger bättre överblick över hela bygget och underlättar planering och tajming i byggprocessen. Idag spills mycket resurser på väntan och okvalificerat arbete.

Rapporten uppskattar att 81% av arbetstiden för hantverkare på fältet läggs på fel saker. Dålig översikt i projekten leder till väntetid innan arbetet kan påbörjas, dålig planering av uppgifter och dålig koll på utrustningen innebär onödigt letande och okvalificerade arbetsuppgifter samt att tid läggs på möten om information som skulle kunna kommuniceras med digitala verktyg.

Rapporten illustrerar situationen såhär:

Källa: Vinnova, Bygg 4.0 - Så kan digitaliseringen sänka kostnaderna och öka kvaliteten i byggbranschen

Digitaliseringen innebär nya metoder och verktyg

Digitala verktyg hjälper oss att bli snabbare och mer effektiva – vilket i längden sparar pengar för företaget och underlättar vårt arbete. Men att påbörjar ett digitaliseringsarbete kan vara ett stort projekt som i början kan kännas dyrt och omständligt för alla inblandade.

Användarvänlighet är nyckeln för projektverktyg

Vi på ABAX vet att enkelhet och användarvänlighet är nyckeln för att digitala lösningar kommer att användas av kunden. Avancerade system som kräver utbildning och inlärningstid riskerar att väljas bort mot det redan invanda systemet – även om dessa är manuella och mer tidskrävande.

Vårt digital projektsystem ABAX Worker är därför utvecklat för att vara enkelt att förstå och lätt att använda. Med ABAX Worker får du de viktigaste funktionerna som idag efterfrågas av hantverkare på fältet. Och du har full kontroll på byggprojekten – direkt via appen i telefonen.

Funktioner i ABAX Worker

  • Projekthantering och -översikt
  • Elektronisk personalliggare
  • Tidsregistrering
  • HMS-översikt
  • Avvikelsehantering

Vill du veta mer om ABAX Worker och hur projektverktyget kan hjälpa dig i ditt arbete?
Lämna ditt telefonnummer nedan så ringer vi upp dig så fort vi kan.