ABAX Worker – Tillgodoser kravet på personalliggare

-
För att förhindra svart arbetskraft ställer Skatteverket krav på alla som jobbar inom byggbranschen. Det innebär bland annat att alla som arbetar på om-, till- eller nybyggnationer måste vara elektroniskt registrerade i en personalliggare. Med ABAX Worker registreras man helt automatiskt.

Lag om elektronisk personalliggare

Skatteverkets nya regler om elektronisk personalliggare från 1 januari 2016 menar att alla som besöker eller arbetar på byggarbetsplatser måste vara elektroniskt registrerade i en personalliggare. Det gäller alla byggprojekt som har en entreprenadsumma större än fyra prisbasbelopp - i nuläget ca 180 000 kr. Oavsett om det är om-, till- eller nybyggnation som utförs. Detta är lagstadgat och det kan innebära böter om reglerna inte följs.

ABAX Worker – Automatisk registrering

Med projektledningsverktyget ABAX Worker kommer du och dina anställda automatisk bli registrerade när ni kommer till byggararbetsplatsen. Lösningen är 100% software-baserad och kräver ingen kortläsare eller annan hårdvara. Tekniken bygger på att Worker appen i telefonen känner av när byggarbetaren kommer till den registrerade byggarbetsplatsen. På det viset kan man alltid som byggherre och byggarbetare känna sig säker på att man följer lagen – och inte riskera dyra böter. En mer fördjupad beskrivning av hur den automatiska registreringen fungerar finner du här.

Projektledningsverktyget ABAX Worker – Mer än bara personalliggare

ABAX Worker är ett digitalt projektledningsverktyg som effektiviserar projekthanteringen i ditt företag och ger dig i byggbranschen enklare arbetsdagar. Vi hjälper dig att få digital och korrekt hantering av checklistor, tidsrapporter och personalliggare direkt i den mobila appen.

Är du intresserad av att veta mer om hur ABAX Worker kan hjälpa dig? Här kan du läsa mer.