ABAX Worker blir ännu smartare

-
Vi har nyligen skrivit om två nya funktioner i projektverktyget ABAX Worker. Nu kommer ytterligare uppdateringar som förenklar din arbetsdag.

ABAX Worker fick nyligen två nya funktioner - Projektmall och Checklista-generator. Du kan läsa mer om dessa här.

Nu kommer ytterligare uppdateringar som förenklar din arbetsdag

Möjligheten att ställa in standardiserad arbetstid

Nu finns möjligheten att ställa in er vanligaste arbetstid i inställningarna i ABAX Worker. Det gör att appen uppger den förinställda arbetstiden som förslag när du tidrapporterar i appen. På det viset förenklar appen tidsregistreringen, som nu både går snabbare och blir enklare.

Möjligheten att checka ut anställda via administratörsgränssnittet

Med den nya uppdateringen kan du även genom administratörsgränssnittet checka ut anställda ur projekt. Funktionen underlättar för att få korrekt tidsregistrering, även om en anställd glömmer checka ut sig vid avslutat arbete. 

Tillägg av metadata även i checklistor från checklista-generatorn

I de traditionella checklistorna ingick metadata som information och kontaktuppgifter till kunden och berörda anställda. Nu kommer samma information även komma med i checklistor skapade genom checklista-generatorn. På det viset får du samma information som tidigare, men nu tillgängligt mycket snabbare.