Hur installerar jag ABAX Triplog?

-
Installationen är väldigt enkel. Jämfört med många andra konkurrenter på marknaden behöver du inte betala stora summor för installationen – för detta klarar du själv.

Vad behöver jag för att installera?

1. Du behöver högst 5 minuter.

2. Du behöver ett verktyg att lossa muttrarna på batteriets poler med.

3. Du behöver en box med ABAX Triplog.

Hur gör jag?

1. Öppna motorhuven på bilen.

2. Lossa muttrarna några varv på batteripolerna. Montera den röda sladden på pluspolen genom att föra in kontakten under muttern, montera sedan den svarta sladden på samma sätt på minuspolen. Dra sedan åt muttrarna så kontakterna sitter fast. Den gula sladden är avsedd för andra ändamål.

3. Nu blinkar enheten med ett rött ljus i 60 sekunder. Sedan övergår färgen till ett grönt blinkande ljus. Det är ett tecken på en lyckad montering.

4. Använd rengöringsduken som du hittar i boxen och putsa vindrutan där du vill montera enheten.

5. Avlägsna tejpens skyddsplast från enhetens undersida och fäst enheten på vindrutans rengjorda yta. Nu är din ABAX Triplog installerad och redo att användas.