10 tips för att välja rätt spårningssystem till företagets bilar

-
En nyligen publicerad artikel (Commercial Fleet, 2017) presenterar tio tips att tänka på inför val av spårningssystem för ditt företags bilar. Hur bra passar ABAX Triplog in i rekommendationerna?
Hva er ABAX Triplog

1. Vad använder du systemet till? Några populära användningsområden är GPS-spårningssystem, digital tidsrapportering, schemalagd rapportering och hjälpmedel att eliminera otillåten användning av fordon. Dessa är alla funktioner som ABAX Triplog erbjuder.  

2. Vad är syftet med systemet? Var öppen med företagets syfte med att använda spårningssystemet på bilarna. Om målet är att reducera bränslekostnader, ta då reda på vilka funktioner som är speciellt utformade för just det. ABAX sänker bränslekostnaderna i genomsnitt med 20% genom att eliminera felaktigt användande och hjälpa till med planering av bästa färdväg. 

3. Tänkt långsiktigt – Systemet är teknologiskt och teknologi åldras fort. Tänk på vad du behöver idag och vilka behov som finns i framtiden. ABAX har egna utvecklingsteam, dessa utvecklar, uppdaterar och förbättrar dina system under tiden du är kund. 

4. Är leverantören framtidssäkrad? Försäkra dig om att leverantören är ett etablerat företag som även kommer finns kvar i framtiden. ABAX grundades 2003 i Norge och har sedan 2009 bedrivit verksamhet på den svenska marknaden. 2016 rankade Berg Insight ABAX till det snabbast växande telematik företaget i Europa.         

5. Förenligt med existerande IT system – Kan spårningssystemet integreras med existerande IT-system som ditt företag använder. ABAX Triplog har öppen API, vilket innebär att data kan integreras i alla olika IT-system. 

6. Funktion och kostnad – Fokusera inte på priset, utan fokusera på funktionaliteten och investeringens avkastning över längre tid. ABAX GPS-system är kostnadsneutrala och vår genomsnittliga kund ser redan efter sex månader återbäring av investeringen. 

7. Öppenhet och kommunikation – Se till att du kommunicerar med dina anställda vad som systemet innebär – Varför används systemet, vad kan du se och hur kommer det påverka deras dagliga arbete. ABAX erbjuder vägledning för användning av systemet. Att vara öppen och ärlig med hur systemet fungera och vad det ska användas till ökar inte bara de anställdas känsla av trygghet, det är även en förutsättning för att följa Datalagen (1998) och de mänskliga rättigheterna (1998). 

8. Effektiv rapportering – Försäkra dig om att insamlad data också kommer till användning och smarta val kan göras utifrån hur dina bilar används. ABAX har flera typer av rapporter som hanterar relevant data. Dessa rapporter kan schemaläggas till din e-post dagligen, veckovis eller månadsvis. 

9. Möjligheten att pröva systemet – Vissa leverantörer erbjuder möjligheten till kostnadsfri prövotid för att se om produkten tillgodoser dina behov innan ett avtal ingås. ABAX erbjuder gärna demonstration av systemet för att visa varför vi har 200,000 aktiva användare. Om du fortfarande är osäker kan vi erbjuda en fri prövotid på några av dina bilar. 

10. Installation och kundtjänst – Det är viktigt att det alltid finns tillgång till kundtjänst för systemet. Att kunna kontakta din leverantör oavsett dag i veckan eller tid på dygnet borde vara standard i branschen. ABAX har kundtjänst öppen dygnet runt. Vi erbjuder även upplärning av både förare och administrationen av systemet. Vi erbjuder även över 50 instruktionsvideor online och alla produkter har manualer som kontinuerligt uppdateras.