GPS tracker - skydda dina maskiner och utrustning

-
GPS tracker teknologin kan användas för snabbt spåra ett objekt på en karta i realtid. Tiden är ofta kritisk för att kunna hitta och återfå maskiner och utrustning som har försvunnit.

GPS-tracker för att spåra maskiner och utrustning

GPS-teknologin kan användas för att spåra fordon, människor, husdjur, maskiner och utrustning. Teknologin har länge använts i fordon för att göra elektroniska körjournaler eller för att spåra transporter, idag har nya tillämpningsområden hittats då elektroniken har blivit mindre och mer strömsnål, GPS-sändaren kan gömmas bättre och fungera utan extern strömförsörjning under lång tid. Vid stölder av dyrbara maskiner och annan utrustning är ofta tiden kritisk för att kunna återfinna sakerna, ju snabbare du kan positionera objektet desto mer ökar chanserna att få saker tillbaka.

Vad är en GPS-tracker?

Spårsändaren använder sig av GPS teknologi för att bestämma sin position, positionen lagras i GPS-tracker/sändaren och skickas med intervaller via mobilnätet (GPRS/GSM) till en mottagare/ server som visar positionen på en karta. I GPS-trackers av lite bättre utförande sitter det även annan sändarteknologi (pejlingssignaler RF/VHF) som gör att en mer exakt positionering kan göras. Denna teknologi gör det svårare för tjuvar att använda störsändare och annan utrustning.

Skillnaden mellan olika GPS-trackers är ofta kvaliteten på GPS-chippet och vilka sändarteknologier de använder (GPRS/SMS, radiopejl/RF signaler), en annan viktig funktion är om leverantören erbjuder lagring/ behandling av positionsuppgifter. En viktig detalj är batteritiden på GPS-trackern, bryts strömförsörjningen så skall sändaren kunna fungera under längre tid utan avbrott (upp till flera år). Ofta har billigare spårsändare begränsade kartmöjligheter, begränsad batteritid och begränsade funktioner. Som alltid du får vad du betalar för :-)

Hur fungerar en GPS-tracker?

I princip kan man säga att en GPS-tracker består av en enhet som är ihopbyggd av en GPS-navigator, en mobiltelefon, en radiosignal sändare och ett batteri, allt i en liten förpackning. GPS-mottagaren tar emot signaler från GPS-sateliter och gör om dessa till kordinater som lagras i den lilla enheten. Med jämna mellarum (går att ställa in så du maximerar batteritiden) sänder enheten kordinaterna via GSM/GPRS eller på de billigare varianterna via sms. Kvalitetsleverantörerna har ofta en server som behandlar och bearbetar information och visar denna i en karta. I de billigare varianterna får du själv ange longitud och lattitud (som du får via sms) i en karta  och själv avgöra postionen, lite krångligare.

I de lite mer avancerade GPS-trackers finns även möjligheter att aktivera radiopejling av enheten, dvs en mer exakt metod för att finna sändaren. Det gör också att det blir svårare för tjuvar att störa signalerna som avges av GPS-tracker, och om de placerat objektet i en container så GPS-signaler inte kan tas emot. Batterikapaciteten på de billigare varianterna är ofta låg, de mer avancerade GPS-tracker-enheterna har ofta en livslängd på flera år (beror på hur ofta du vill ha en position från sändaren).

En bra funktion som du hittar i de lite mer avancerade GPS-tracker enheterna är "geofence", där du bestämmer själv ett geografiskt område som du vill aktivera för objektet, försvinner objektet utanför detta området går ett larm (signal skickas till mottagare) att objektet är utanför det tillåtna området.

Andra funktioner som du hittar i de mer avancerade GPS-spårsändarna är t.ex mätning av av maskintid, serviceintervaller och spårhistorik.

Varför är en GPS-tracker bra?

Idag har många företag dyra fordon, maskiner och utrustning som är kritiska för verksamheten. För att kunna återfinna sina saker vid förlust eller misstänkt stöld är tiden ofta kritisk, ju snabbare du kan lokalisera ditt objekt ju snabbare kan du få det tillbaka. Inte sällan försvinner även sakerna utanför landets gränser och då är chansen att få tillbaka sakerna mycket små eller nästan obefintliga. Ofta kan stölderna vara svåra att förhindra, vill tjuvar ha något kan de ofta ta det, men med GPS-tracking blir det enklare och snabbare att återfå det som blivit stulet. Det underlättar även för polis, tull och andra aktörer att hjälpa till och ingripa innan grejor försvinner från Sverige.

Finns även andra situationer där du vill ha koll på vad dina saker finns och hur de används t.ex. maskinuthyrare, släpvagnsuthyrare, biluthyrare. De kan använda spårutrustning för att lokalisera sina saker och se hur länge de använts.

Var använder jag en GPS-tracker?

En GPS-tracker placeras på ett ställe där GPS-signaler skickas till sateliten, också här spelar kvaliteten in på hur bra elektronik/antenn det finns i GPS-tracker. Det finns olika storlekar på GPS-tracker beroende på var/hur de skall användas, i enheter utan möjlighet till extern strömförsörjning vill man ofta ha en längre driftstid för att undvika täta laddningsintervaller, vissa enheter vill man dölja då blir storleken på GPS-tracker viktig, andra enheter skall kunna mäta maskintid på blir monteringsplatsen viktig.

Praktiska exempel på GPS-nytta

Här följer några praktiska exempel på hur GPS-tracker har nyttjats i olika situationer: