ABAX Triplog - Instruktioner för administrator

I den här vägledningen hittar du svar på frågor om administratörs-sidan för ABAX Triplog. Om du fortfarande har frågor du inte finner svaret på är du välkommen att höra av dig till vår kundservice som är öppen 24/7. 

ABAX Triplog Interface

Installation


Förare

Skapa förare

Det första man bör göra i systemet är att skapa förare. För att komma åt sina förare, eller skapa nya, klickar man på ”Triplog” i huvudmenyn och väljer ”Förare” i undermenyn. Klicka sedan på knappen ”Skapa ny förare” i det övre högra hörnet. I rutan som öppnas fyller du i relevant information. Den information som är obligatorisk är markerade med *. För att lättare kunna få support och hjälp rekommenderar vi att man lägger in förarens telefonnummer och e-mejladress. Om man lägger till förarens telefonnummer kan lösenord skickas ut via SMS, lägger man inte till förarens telefonnummer måste ett lösenord skapas manuellt av föraren. När all information har lagts till avslutar man genom att klicka på Spara. 

Namn

Förarens för- och efternamn

Remote ID

Vid användning av ABAX Driver ID ska denna ruta fyllas i med förarens Remote ID

Adress

Förarens hemadress

Mobil

Förarens mobilnummer, landskod krävs.

E-post

Förarens E-postadress

Titel

Förarens jobbtitel

Anställningsnr

Förarens anställningsnummer

Hemkommun

Förarens hemkommun

Bankkontonr

Förarens kontonummer

Hemland

Där föraren betalar skatt

Avdelning

Vilken avdelning i företaget föraren tillhör (avdelningar skaps manuellt av administratören, se mer under ”Inställningar”

Användarnamn

Förarens användarnamn som används vid inloggning

Lösenord

Lösenord till förarens konto – om man fyller i ett mobilnummer ersätts detta fält med en ikon ”Skicka lösenord” som skickar lösenordet via SMS

Varningsinställningar

Ej redigeringsbart, men visar om föraren vill motta SMS eller E-post vid eventuella systemfel

Skicka lösenord till förare

Om man precis har skapat en ny förare, eller om en förare har glömt bort sitt lösenord kan man skicka ut dessa genom administratörssidan. För att skicka ut lösenord klickar man på Triplog och väljer förare i undermenyn. Välj föraren ur listan, eller använd sökfältet för att hitta rätt. När man klickar på föraren öppnas en ruta med förarens information. Om förarens mobilnummer är inskrivet klickar man på ”Skicka lösenord” – annars kan man fylla i ett nytt lösenord manuellt i fältet och klicka på spara.


Fordon

Fordonsinställningar

För att komma åt sina fordon klickar man på ”Triplog” och väljer ”Fordon”. Om du tidigare har skapat avdelningar kommer en översikt över avdelningarna att visas överst, och en lista på alla bilar under. Bredvid avdelningens namn finns en siffra som visar hur många bilar som finns i avdelningen. Om man klickar på en avdelning visas fordonen i den avdelningen. Man kan alltid backa tillbaka genom att klicka på ditt företags namn, som syns precis ovanför listan av bilar. När man loggar in första gången kommer alla bilar ligga i en lista som visar om bilarna är inställda som yrkesbil, förmånsbil eller privatbil, samt vilket serienummer dessa enheter har. När man har kopplat in enheterna i bilarna är det viktigt att man lägger in information om fordonen. För att göra detta klickar man på den enhet man önskar att föra in information på. Du får du upp en informationsruta där man kan fylla i information.

Fyll i informationen så noggrant som möjligt. När du är färdig klickar du på spara.

Reg.nr

Här fyller man i bilens registreringsnummer

Fordonets namn

Fritext-fält där exempelvis namn på fordonet kan läggas till

Typ

Fritext-fält där exempelvis vilken typ av fordon som enheten monterats i kan fyllas i

Beskrivning

Fritext-fält där exempelvis en beskrivning av vart enheten har monterats

Drivmedel

Välj om bilen drivs på ”diesel” eller ”bensin och övriga drivmedel”, detta val är endast nödvändigt för förmånsbilar eller privatbilar

Drivmedelsförbrukning (l/mil)

För bilar där drivmedelsförmån ska betalas fyller man i bilens drivmedelsförbrukning

Privatbil

Detta val väljs om fordonet är en privatbil

Förmånsbil

Detta val väljs om fordonet är en förmånsbil

Företagsbil

Detta val väljs om fordonet är en företagsbil

Serienummer

Enhetens unika serienummer

Slå samman resor efter

Om man önskar att resor med korta stopp ska slås samman, för att förenkla administration kan exempelvis 15 minuter fyllas i

Använd föraridentifiering

Markera ja om ABAX Driver ID används

Biltyp för tullavgift

För bilar som körs i Norge och använder ABAX TRA

Status

Om enheten används eller inte

Sök efter ledig förare

Önskar man att lägga till en förare kan man söka upp förare här

Vald förare

Vilken förare som för närvarande är vald på bilen

Avdelning

Välj vilken avdelning som bilen tillhör

Kundreferens

Fritext-fält där exempelvis en kundreferens kan fyllas i

Reg. nr. historik

Om enheten har flyttats mellan olika bilar visas här en lista över tidigare registreringsnummer som enheten tillhört

Förarhistorik

Har flera förare kört samma bil visas en historik över vilka förare som har kört bilen

Mätarställning

Här ska, vid installation, bilens aktuella mätarställning fyllas i, vid behov kan även mätarställning uppdateras här

Datum

Datumet för mätarställningen

Tidpunkt

Tidpunkten för mätarställningen

Ny mätarställning

Vilken mätarställningen bilen har                                                 

Servicevarningar

Här fylls i om man önskar att få servicenotifikationer från ABAX

Mätarställning vid senaste service

Här fylls mätarställning vid senaste service i

Serviceintervall (KM)

Hur ofta bilen ska på service

Varning före överskriden serviceintervall (KM)

Antal KM före intervallen löpt ut du önskar att få en varning

Varning genom

Välj om du vill få varningen via SMS eller e-post

Mobil

Telefonnumret du önskar att få SMS på

Lägga till förare eller byt förare

Vill man lägga till eller byta förare på en bil klickar man på ”Triplog” och väljer sedan ”Fordon” i undermenyn. Sök sedan upp den bil du önskar att byta eller lägga till en förare, antingen genom att leta i listan eller genom att söka på bilen i sökrutan. För att lägga till en förare söker man efter föraren i fältet ”Sök efter ledig förare”. Om bilen redan har en förare måste man ta bort den aktuella föraren genom att klicka på X:et bredvid förarens namn i rutan ”Aktuell förare”.
Om det inte går att hitta föraren, dubbelkolla att föraren inte är länkad till en annan bil och att föraren har skapats.


Inställningar

För att komma åt inställningar för ditt konto klickar man på kugghjulet i det högra hörnet. Under inställningar kan man skapa avdelningar, sätta en normal arbetstid, ställa in periodiska rapporter, syften, företagsinställningar eller drivmedelspriser.

Avdelningar

För att skapa eller redigera avdelningar klickar man på inställningar (kugghjulet) i huvudmenyn och väljer ”Avdelningar” i undermenyn. Här visas då en lista över de avdelningar som finns, har inga avdelningar skapats ligger endast företagets namn där. Önskar man att redigera en existerande avdelning klickar man på den avdelningen. Det som kan redigeras är namn, adress, e-post och telefonnummer. 

Vill man skapa en ny avdelning klickar man på knapen ”Lägg till ny avdelning” och fyller i informationen i rutan. När ni är färdiga klickar man på ”Spara” i det högra hörnet.

Normal arbetstid

Genom att ställa in normal arbetstid kan man underlätta rapportering och kontroll av körjournaler. För att ställa in normal arbetstid klickar man på inställningar (kugghjulet) och väljer ”Normal arbetstid”. Klicka på de dagar ni jobbar och bocka för ”Använd som arbetsdag” och skriv in mellan vilka tider det gäller. Arbetstider styr inte ifall resor markeras som privat eller tjänsteresa.

Periodiska rapporter

För att göra kontroll av enheter och resor så enkel som möjligt har vi skapat ett par rapporter man kan prenumerera på, dessa finner du under Inställningar (kugghjulet) och menyvalet ”Periodiska rapporter”. För att lägga till en ny periodisk rapport klickar man på ”Lägg till nytt” i det högra hörnet. Här väljer man vilken typ av rapport, vilken e-post rapporten ska skickas till, hur ofta, ifall den ska vara aktiv eller inte samt vilken typ av format man önskar rapporten i.

De rapporter man kan välja mellan att ha som periodiska rapporter är:

Status på enheter

En snabb överblick som visar enheternas status, ifall de har positioner, resor och liknande

Behandlade och obehandlade varningar

En lista över behandlade och obehandlade varningar som enheterna har genererat

Resor utanför arbetstid utan syfte

Skickar en rapport som visar alla resor gjorda av bilarna utanför arbetstid och utan syfte

Körsträcksrapport

Visar totaldistans för bilarna för perioden

Rapport för användningslogg

Denna rapport gäller endast för ABAX Equipment Control och visar hur mycket utrustningen har använts

Status för levererade körjournaler

Visar status för levererade körjournaler

 

När man är färdig klickar man på spara. Önskar man senare att redigera en periodisk rapport kan an klicka på den i listan och ändra informationen.

Företagsinställningar

Under företagsinställningar kan man redigera vad man önskar att se i kartan och rapporter. De alternativ som finns är:

Välj routing

Välj vilken kartfunktion du önskar att ha

Etikett-innehåll

Välj vad du önskar att etiketten i kartan ska innehålla

Etikett

Bocka för detta alternativ om du vill att objekten i kartan ska visa etikett som standard

Gruppering

Bocka för detta alternativ om du önskar att gruppera objekt som befinner sig i samma område

Fordon

Bocka för detta alternativ om önskar att se ABAX Triplog-enheter som standard i kartan

Utrustning

Bocka för detta alternativ om du önskar att se ABAX Equipment Control som standard i kartan

Områden

Bocka för detta alternativ om du önskar att se skapade områden i kartbilden

Visa gatuadress med nummer i ABAX Triplog-rapporter

Visar gatuadress med nummer

Visa gatuadress med nummer i ABAX Equipment Control-rapporter

Visar gatuadress med nummer

Syfte krävs för alla typer av resor vid leverans av körjournal

Bocka för detta om du önskar att syfte ska krävas på alla resor vid leverans av körjournal

 

Syfte

För att underlätta för förare att uppdatera sina resor med ett syfte kan man som administratör lägga till förvalda syften. Åker man ofta till grossisten, på konferens eller soptippen kan dessa läggas till så att föraren bara genom ett knapptryck kan lägga till det på sin resa. Syften hittar vi under Inställningar (kugghjulet) och ”Syfte”.  Klicka på lägg till nytt, välj vilken avdelning det ska gälla för (om det ska gälla för alla väljer du ditt företagsnamn), skriv sedan in syftet i fältet nedan och avsluta med att klicka på ”Spara”.

Önskar du senare att redigera eller ta bort ett syfte klickar du på det i listan och ändrar namnet, eller väljer ”Radera”.

Drivmedelspriser

Om du använder ABAX för att beräkna drivmedelsförmån för dina förmånsbilar eller privatbilar måste man lägga in ett drivmedelspris. Detta gör man under inställningar (kugghjulet) och drivmedelspriser. Klicka på ”Lägg till nytt”, fyll i startdatum och kostnad för diesel eller bensin eller övriga drivmedel. Faktor för förmånsbeskattning ska, enligt beräkningen av drivmedelsförmån, ligga som multipeln 1.2.

Var noga med att startdatumet täcker hela perioden det finns resor för. När du är färdig klickar du på spara. Önskar man senare att uppdatera priser gör man om processen, med ett nytt startdatum.


Resor

Söka efter resor

Vill man söka på resor och se på resor i systemet, men inte skriva ut, klickar man på ”Triplog” i huvudmenyn och väljer ”Resor” i undermenyn. I sidan som öppnas finns ett datumfält där man väljer vilken tidsperiod man önskar att söka på. I fritextsökningen kan man specificera sökningen vidare genom att välja söka på följande:

Registreringsnummer

För att se resor för en specifik bil

Förarnamn

För att se resor för en specifik förare

Adress

För att se resor som gått till eller från en adress

Syfte

För att se resor med ett visst syfte

Serienummer

För att se resor för en specifik enhet

Avdelning

För att se resor för en specifik avdelning

Tomt fält

Lämnar man fältet tomt söker man på alla enheter/förare i systemet

 

I fältet nedan kan ytterligare filter läggas till för att göra sökningen tydligare. De filter man kan välja mellan är:

Resor inom tiden

För att se resor inom en angiven tid

Resor utanför tiden

Markerar för denna punkt om man vill se resor utanför en angiven tid

Utanför arbetstid

Om en arbetstid har specificerats under inställningar kan resor utanför denna tid visas genom att markera denna

Saknar syfte

Kan kompletteras med ovanstående för att endast visa resor utanför arbetstid

Visa endast den första och sista resan per dag

Visar endast första och sista resan för de dagar som valts

 

När man specificerat sin sökning klickar man på ”Sök”. Sökresultatet visas då nedan. Om man har en avdelningsstruktur kan man välja att klicka på en avdelning för att se endast den avdelningen.

Se och redigera en resa

När man har sökt efter resor kan man klicka på en speciell resa om man vill se mer information eller redigera den. När man klickar på en resa öppnas en ruta där följande information visas:

Startadress

Där resan påbörjades

Stoppadress

Där resan avslutades

Syfte

Om föraren har fyllt i ett syfte visas detta här och önskar man att redigera detta eller fylla i ett eget kan man göra det i detta fält

Kommentar

Om föraren har fyllt i en kommentar visas detta här och önskar man att redigera detta eller fylla i en egen kommentar kan man göra det i detta fält

Föraridentifiering

Visar vilken förare som gjort resan. Om man använder ABAX Driver ID kan detta fält redigeras, om det skulle vara en felregistrering eller om någon glömt bort att logga in

Tillägg

Har man gjort utlägg, i form av vägtull, parkering eller färja kan detta läggas till här

Resa i karta

Se en kartbild över hur resan har körts (denna kartbild finns endast i 90 dagar på grund av integritetsskäl)


Administrera områden

Har man platser man frekvent besöker och vill ha automatiska syften när man åker till eller från platsen eller om man vill mäta statistik för hur länge och hur ofta man är där är verktyget Administrera områden dit man ska vända sig. Klicka på ”Triplog” i huvudmenyn och välj ”Administrera områden”. Du får då upp en kartabild där dina nuvarande områden syns, om du har några. För att skapa ett område är det första man bör göra att söka efter platsen/adressen där du vill placera området. I sökfältet till vänster kan du skriva in en stad, gata, postnummer eller liknande. Anpassa sedan kartbilden så att du tydligt ser platsen du vill skapa ett område för. Klicka sedan på ”Skapa ett område”. Du får nu upp fyra ikoner. Med handen kan du flytta kartan, med cirkeln skapar du ett cirkulärt område, med figuren kan du rita ett område på fri-hand och med fyrkanten skapar du ett fyrkantigt område. När du har skapat ditt område och är nöjd fyller du i namnet i rutan som dyker upp till vänster. Det man döper området till är det som senare kommer dyka upp som syfte. Om man väljer att fylla i en adress kommer den adressen att överskriva den adress som ABAX-enheten har tagit via GPS. Detta är bra att använda om man till exempel jobbar ute i skogen, eller om Google maps skulle sakna täckning på någon plats. Klicka på spara när du är färdig.

Önskar man att ta bort eller redigera ett område klickar man på det i listan till vänster och väljer ”Ändra område” för att redigera, eller ”Radera” för att ta bort.


Levererade körjournaler

När man har förare med privat- eller förmånsbilar ska förarna varje månad leverera sin körjournal, för att drivmedlet ska hanteras korrekt. Hanteringen av levererade körjournaler kan skötas på två olika sätt, digital signering eller manuell utskrift och signering. Om du önskar digital signering kan du kontakta ABAX Kundcenter så hjälper vi dig vidare.

Om man använder digital signering finns ett extra menyval: Körjournaler för godkännande. När en förare levererar en körjournal hamnar den då under detta val för administratören. Denna funktion är till för att granska och sedan digitalt signera för administratören. Klicka på den förare och den körjournal du önskar att se på. Uppe till höger har man tre val, Skriv ut, Attestera och Upphäv. Skulle det vara något fel i den levererade körjournalen klickar man på Upphäv, man kommer då att få skriva in en anledning till varför man upphäver den. Föraren kommer då att få ett mail och möjligheten att korrigera och leverera körjournalen på nytt. Om allt stämmer klickar man på Attestera. Efter det sparas alla levererade körjournaler under menyvalet Levererade körjournaler som finns under Triplog i huvudmenyn.

Om man inte har digital signering kommer den levererade körjournalen direkt upp under menyvalet Levererade körjournaler och kan därifrån skrivas ut eller upphävas.


Rapporter

I ABAX Triplog finns en rad olika rapporter att hämta ut. Utbudet av rapporter kan variera baserat på vilket paket man har köpt, nedan går vi igenom alla rapporter. Alla rapporter kan skrivas  ut eller exporteras till PDF, Excel, XLM eller CSV.

De flesta rapporter är uppbyggda på ett liknande sätt. Det första man gör är att välja mellan vilket datumspann man önskar att få fram data mellan. Detta görs genom att klicka på kalendern till vänster.

Vissa rapporter har en sökruta som kan användas för att specificera sin sökning. Vad som går att söka på kan skifta mellan olika rapporter, nedan finns en lista på alla möjligheter. Skriv in det du önskar att söka på och välj det korrekta valet i listan som visas nedanför sökfältet.

 • Avdelning – visar alla resor som gjorts av en bilar i en specifik avdelning
 • Förare – visar endast resor gjorda av en specifik förare
 • Registreringsnummer – visar endast resor gjorda av en specifik bil
 • Tagg – visar endast resor av fordon som registrerats med en speciell tagg
 • Syfte – visar alla resor med ett specifikt syfte
 • Adress – visar alla resor till eller från en specifik adress (ort, gata, postnummer etc.)
 • Serienummer  visar alla resor registrerade av en specifik enhet

För vissa rapporter finns möjligheten att lägga till ett filter. Detta för att ännu tydligare kunna specificera sin sökning. Klicka på fältet med rubriken ”Filter” och välj ett som passar. De filter som finns att välja på är:

 • Resor inom tiden  - visar resor innanför en vald tidsram
 • Resor utanför tiden – visar resor utanför den valda tidsramen
 • Utanför arbetstid – har man tidigare ställt in normal arbetstid under inställningar kan man här endast söka på de resor som gjorts utanför normal arbetstid.
 • Saknar syfte – visar alla tjänsteresor som saknar syfte
 • Visa endast första och sista resan per dag

När man har valt sina syften eller filter klickar man på Generera rapport. Sökresultatet visas då nedan. Önskar man att skriva ut rapporten klickar man på Skriv ut till höger. Genom att klicka på pilen kan man välja vilket format man önskar. De format som finns är PDF, Excel, CSV och XML.
Vissa rapporter går även att i webben att sortera genom att klicka på en av rubrikerna ovanför sökresultatet.

 

Statusrapport

Statusrapporten visar nuvarande status på fordonen med ABAX inkopplat. I fritext-fältet kan man välja att söka på en specifik avdelning om man önskar. Den information som visas om fordonen är:

Avdelning

Vilken avdelning bilen tillhör

Nr

Vilket nummer bilen har tilldelats

Nuvarande förare

Vem som kör bilen just nu

Reg.nr

Bilens registreringsnummer

Biltyp

Vilken typ av fordon det är (privat/förmån/service)

Senast avläst

När mätarställningen senast avlästes

Senaste resa

När den senaste resan gjordes

Ackumulerat

Ackumulerad mätarställning

Serienummer

Serienumret på enheten som bilen är installerad i

Mobil

Förarens mobilnummer

E-post

Förarens e-postadress

 

Reserapport

Reserapporten visar historiska resor för alla fordon med en ABAX Triplog. Om ni har ABAX Triplog i privat- eller förmånsbilar måste föraren först godkänna att deras resor syns för att de ska dyka upp i denna rapport.

Fakturaunderlag

Denna rapport är ett bra verktyg om man önskar att fakturera gjorda resor baserat på kilometer. När har gjort sin sökning kan man fylla en kilometerkostnad under ”sats/km”. Resorna sorteras därefter efter syfte på resan med ett belopp. Om förare även lägger till kostnader för färja, parkering eller vägtull kan detta markeras för och visas i rapporten.

Varningsrapporter

Denna rapport visar antalet varningar per fordon och avdelning i företaget. Man kan välja ifall rapporten ska visa alla varningar, eller om man endast vill se ifall en specifik varning inträffat genom att välja en från rullgardinsmenyn.

Körsträcksrapport

I denna rapport visas antalet distans och antalet resor gjorda i tjänsten och privat, samt en totalsumma. Rapporten går att ta fram data baserat på fordon eller förare.

Tid i område-rapport

Har man byggt upp områden i systemet kan tid som spenderats i dessa områden mätas och i denna rapport redovisas.

Stopptidsrapport

Denna rapport visar hur långa stopp man gjort på de adresser bilen varit på, en omvänd körjournal.

Användningslogg

Denna rapport visar administratörers aktivitet i systemet. Om en administratör söker på resor, öppnar kartan eller i övrigt söker på känsliga uppgifter kommer detta att synas i denna rapport.

Förmånsbilsrapport

Denna rapport är till för de som har många förmånsbilar och enkelt vill få en översikt på kostnader/ersättningar för dessa. Rapporten visar ingående mätarställning, distans privat/tjänst, utgående mätarställning, milersättning och kostnad för privatkörning per förare.

Förarrapport

Denna rapport är till för att hålla koll på att ingen förare kör privat i mer än ringa omfattning med sin yrkesbil. Sökresultatet i rapporten visar data baserat på förare med information om total körsträcka privat och antal dagar (tillfällen) med privatkörning.

Status för levererade körjournaler

För att enkelt hålla koll på vilka som har och vilka privatbilar/förmånsbilar som har levererat sin körjournal för månaden kan denna rapport användas. Rapporten visar användare, typ av bil samt datum för senast levererade körjournal.


Skicka SMS till föraren

Önskar man att genom systemet skicka ett meddelande till en förare kan man klicka på Skicka SMS till förare som finns under menyvalet Triplog. Skriv in ditt meddelande i textfältet, välj sedan till vem eller vilka meddelandet ska skickas till och klicka på Sänd meddelande i det högra hörnet.


Spotsök

Med funktionen spotsök kan man se hur bilarna har rört sig under en vald dag och även spela upp dagen i efterhand för att se hur bilarna har kört. Börja med att i sökfältet ange den adress eller det område du önskar att se rörelse i. Det är endast i den markerade cirkeln på kartan positioner kommer att visas, så flytta den till lämplig plats genom att klicka och hålla ner på den röda symbolen i mitten. Pilarna till höger och vänster om cirkeln kan användas för att förstora eller förminska området. Välj sedan dag och klicka på sök.

Systemet kommer då att generera alla positioner som registrerats innanför området, och en lista på vilka fordon som kört där syns ute till vänster. Om man önskar att exkludera vissa bilar kan man klicka på X:et till höger om förarens namn/bilen i listan.

Önskar man att se positioner för ett visst klockslag kan man korrigera tidslinjen till vänster. Trycker man på spela-symbolen kommer systemet att spela upp rörelsen för den angivna tiden.


RFID Logg

Installation och aktivering

RFID-läsaren ska monteras inne i bilens kupé där den är lättåtkomlig för föraren. Vilken läsare som tillhör vilken ABAX Triplog är markerat i försändelsen. Läsaren monteras med hjälp klisterlapp och kardborreband. Efter att läsaren har installerats håller man in den turkosa knappen och trycker ner det svarta området med ABAX-loggan. Håll ner knapparna tills enheten börjar lysa. När enheten hittar sin ABAX Triplog kommer den att sluta lysa och den är klar för användning.

RFID LOGG

Under menyvalet Triplog finns RFID log. Här kan man se vem eller vilka som har registrerat sig på de olika ID-läsarna under en angiven tidsperiod. Välj mellan vilka datum du önskar att se registreringar och om du önskar att endast se en förare går fritext-fältet att använda för att söka rätt på detta.

Tilldela ID-nummer till förare

Om en förare inte har korrekt ID-nummer inskrivet på sitt konto kommer en händelse visas i RFID-loggen där ID-numret syns, samt en parantes med texten Unassigned. För att tilldela en förare detta nummer kan man klicka på den raden och välja en förare från rullgardinsmenyn. I framtiden kommer då den föraren att synas i loggen och i körjournalen.


ABAX Fleet Management

Klickar man på Fleet Management i huvudmenyn och väljer Karta får man upp en karta med realtidspositioner för fordonen. Har man även ABAX Equipment Control kommer även dessa att synas i samma karta. Om man redigera vad som syns i kartan kan man i vänstermenyn klicka på de tre raderna och bocka för vad man önskar att se. De val som finns är:

Visa Fordon

Visar alla fordon med ABAX Triplog installerad

Visa Utrustning

Visar alla objekt med ABAX Equipment Control installerad

Visa ABAX Mini

Visar alla objekt med ABAX Mini installerad

Visa Områden

Lägger till ett lager på kartan med alla områden som skapats i systemet

Visa Etikett

Visar objektets etikett, vanligtvis namnet på enheten

Gruppering

Om man har många objekt på samma ställe grupperas dessa objekt samman i en cirkel med en siffra som visar hur många objekt som finns där.

Visa Trafik

Visar rådande trafikläge i kartan

Följ utvalda fordon

Om man önskar att följa ett fordons rörelse markerar man det/dessa fordon och bockar i denna ruta, kartbilden kommer då att följa fordonet

Man kan även från denna meny skapa ett område. För mer information om hur man skapar ett område, se segmentet Administrera områden.

För att zooma i kartan kan man antingen använda scroll-funktionen på musen/plattan, dubbelklicka eller använda pilarna till höger i kartan. För att flytta kartbilden håller man ner vänster musknapp och drar kartan åt det håll man önskar. Ovanför plus- och minus-knappen i kartan kan man välja om man vill se en terräng-vy, satellit 

Om man klickar på ett fordon får man upp mer information om vart bilen är, samt en bild från platsen. Man kan även välja att se de senaste 20 positionerna eller skicka ett SMS till föraren.

I sökfältet till vänster kan man välja om man vill se en specifik avdelning söka på förare/enhet eller adress. Söker man på en adress får man även se vilka enheter som är närmst den positionen. Önskar man att skicka närmsta person på ett akutuppdrag kan man använda denna funktion.

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZvL3zp62uoU" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Min profil

Om du klickar på person-symbolen uppe i det högra hörnet öppnas en rullgardinsmeny där du kan redigera uppgifter om din profil. De val som finns är:

Profil

Redigera din e-mejl och telefonnummer

Ändra lösenord

Här kan man ändra lösenord

Fakturaöversikt

Här kan man beställa en fakturaöversikt

Enhetsöversikt

Visar en lista över aktiva enheter på ditt konto

Användarhandbok

Tar dig till användarhandboken för systemet

Logga ut

Loggar ut från systemet